Begeleiding

Dit is een fictieve casus

Een Iraans gezin verblijft inmiddels al bijna tien jaar in Nederland en is de Nederlandse taal niet machtig. Vanwege verschillende problemen in het gezin gaat vader enkele malen naar de huisarts. Maar omdat de communicatie niet helder verloopt, levert dit weinig op. De huisarts schakelt uiteindelijk het sociale wijkteam in en die besluit na een eerste kennismaking een specialist in te schakelen die de taal van het gezin spreekt. Deze specialist is werkzaam bij Evergreen-GGZ.

Tijdens het eerste keukentafelgesprek met gezin, een lid van het sociale wijkteam en de Farsi sprekende begeleider van Evergreen-GGZ wordt duidelijk dat er meerdere problemen spelen. Het gezin heeft de financiën niet op orde, de culturele verschillen tussen Iran en Nederland spelen een rol, de relatie loopt niet lekker en de opvoeding van de jongste zoon met ADHD verloopt niet goed. Tijdens het gesprek wordt het Iraanse gezin enthousiaster: er is eindelijk gerichte hulp, de taal vormt geen beletsel meer en er is begrip voor en inzicht in de eigen cultuur. Op basis van de situatie besluit het sociale wijkteam budget vrij te maken en een beschikking af te geven voor begeleiding van het gezin door Evergreen-GGZ voor twee uur per week en gedurende anderhalf jaar.

De begeleider van Evergreen-GGZ gebruikt de eerste vijf afspraken om inzicht te krijgen in de situatie en om een plan met concrete doelen op te stellen. De begeleider werkt volgens een systeemgerichte aanpak en gaat orde in de administratie brengen, gezinsleden coachen en zelfvertrouwen geven. Belangrijk is om te helpen met het ontwikkelen van vaardigheden om zo de zelfstandigheid te bevorderen en het netwerk van het gezin te activeren. De gezinsleden worden in hun waarde gelaten en er wordt advies op maat gegeven.

Na afloop van het traject wordt er geëvalueerd om te bekijken of de doelen gerealiseerd zijn en of door de hulp van Evergreen-GGZ het leven van het Iraanse gezin veraangenaamd is. De uitkomsten van de evaluatie zijn zeer positief: Niet alleen zijn de ouders beter in staat de opvoeding te doen, ze hebben ook meer vertrouwen en begrijpen dat het prima is om hulp te vragen. Ze hebben een breder netwerk en hun taalvaardigheid verbeterd en kunnen nu beter afspraken maken en plannen.

Het sociale wijkteam en de huisarts krijgen van Evergreen-GGZ terugkoppeling over de resultaten. Het sociale wijkteam houdt na het afsluiten van het traject een oogje in het zeil om te zien of de positieve uitkomsten blijvend het leven van het gezin veraangenamen.