Klachtenbehandeling

Als u klachten heeft over uw behandeling of bejegening, dan kunt u deze in eerste instantie het beste bespreken met uw behandelaar of begeleider. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht ook bespreken met de leidinggevende van uw behandelaar. Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u zich wenden tot de Commissie Klachtenbehandeling van Evergreen-GGZ. Klachten kunnen zowel schriftelijk als telefonisch ingediend worden.

Klacht indienen

In uw dossier zit een klachtenformulier. Met dit formulier kunt u schriftelijk een klacht indienen.

U kunt dit opsturen naar het volgende adres:
Evergreen- GGZ
T.a.v Klachtencommissie
Postbus 60
6865 ZH DOORWERTH

Telefonisch kunt u uw klachten doorgeven via telefoonnummer 026-7370456.