Zorgaanbod Evergreen 2022

Zorgaanbod Evergreen 2022
Evergreen-GGZ biedt gespecialiseerde ambulante zorg voor depressie, angststoornis, posttraumatische stress stoornis, Autisme en somatoforme stoornis. De behandeling is gebaseerd op zorgprogramma’s die aansluiten op de actuele zorgstandaarden. Bij de behandeling houden onze speciaal getrainde hulpverleners rekening met cultuur, religie, taal, etniciteit en sociaal-maatschappelijke achtergrond van de cliënt. Evergreen heeft een ruim aanbod van gespecialiseerde zorgprogramma's . Na de intake stellen wij een diagnose waarna samen met de cliënt de beste aanpak gekozen wordt.

Intake en diagnostiek
Onze hulpverleners kunnen op basis van hun (vaak) eigen niet-westerse achtergrond en culturele expertise goed aansluiten bij de behoefte en de leefwereld van de cliënt. Bij de diagnostiek en behandeling houden zij rekening met de specifieke belevingswereld van de cliënt. Zij zijn zich bewust van de vaak lichamelijke beleving en presentatie van psychisch lijden en de somatische aandoeningen.

Intakegesprekken
Aan de behandeling gaat altijd een intake vooraf. De intake bij Evergreen bestaat uit twee gesprekken met een psycholoog GZ psycholoog. Bij de intake gebruiken wij een interview met vragen over u en uw klachten. Ook wordt u gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen over uw klachten.

Diagnose
Op basis van de intake wordt een diagnose gesteld. De diagnose wordt doorgaans gesteld GZ psycholoog of de psychiater. Vanuit de diagnose worden de beste behandelmogelijkheden met u besproken.

Nader onderzoek
Wanneer dat nodig is, bieden wij een uitgebreid persoonlijkheids-, of psychologisch onderzoek. Deze onderzoeken geven extra inzicht voor de keuze en ondersteuning van de behandeling.

Behandeling
De hulpverlener maakt in overleg met u een keuze uit de beschikbare behandelmogelijkheden.
Behandelingen bij Evergreen zijn gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Exposure of een combinatie van beide. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten.

De behandeling kan bestaan uit:
• Individuele gesprekken
• Gezinsgesprekken
• NET
• Exposure
• EMDR
• Een combinatie van het bovenstaande

Wij behandelen klachtgericht en leveren daarmee maatwerk door aan te sluiten bij uw hulpvraag. De behandeling is kort waar mogelijk, langer waar noodzakelijk. Zo bereiken wij ons doel: de beste behandeling in de Basis- en Specialistische GGZ.

On-line behandelen
Een behandeling kunt u bij Evergreen ook online volgen. Dat betekent dat u niet hoeft te reizen naar één van onze vestigingen. Contact met de hulpverlener gaat via beeldbellen of chat.
Na aanmelding ontvang je een instructie over hoe je de app kan downloaden. Daarna kun je al snel aan de slag.

Evaluatie
Het effect van de behandeling en uw tevredenheid worden gemeten met een vragenlijst. Dit heet Routine Outcome Monitoring (ROM). De vragenlijst wordt bij start, evaluatie en afronding van de behandeling ingevuld. De uitkomst gebruiken wij voor het meten van het effect van uw behandeling.

De evaluatie van de behandeling bestaat uit een ROM meting en een evaluatiegesprek tussen behandelaar en cliënt. Daarnaast zal een behandelplanbespreking plaatsvinden. Op grond hiervan worden afspraken over het vervolg of afsluiting van de behandeling gemaakt. Of er sprake is van voldoende effect is aan de behandelaar om te beoordelen, in samenspraak met de cliënt.

Zorgprogramma’s
Angst
Het zorgprogramma Angst is ontwikkeld voor mensen bij wie angstklachten het dagelijks leven in de weg staan. Evergreen biedt behandelingen voor de volgende angstklachten: paniek, hypochondrie (ziektevrees), dwangklachten, gegeneraliseerde angst, traumaklachten en sociale angst.

Depressie
Het zorgprogramma depressie is voor iedereen die aanhoudend somber of verdrietig is. Bijvoorbeeld na een grote teleurstelling of een ingrijpende gebeurtenis. Meestal duren deze momenten niet langer dan enkele uren of dagen. Als de somberheid meer dan 2 weken aanhoudt kan er wel een depressie zijn. Voor depressie biedt Evergreen verschillende behandelingen.

Posttraumatische Stressstoornis
Mensen die een traumatische of (levens)bedreigende situatie hebben meegemaakt, kunnen een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) ontwikkelen. Voor PTSS biedt de Evergreen verschillende behandelingen.

Somatoforme stoornissen of Pijnklachten
Een somatoforme- of pijnstoornis is een aandoening waarbij de patiënt chronisch lichamelijk pijn heeft. Psychische druk kan lichamelijke klachten geven zoals vermoeidheid, pijn, maag/ darmproblemen, seksuele klachten, of andere aanhoudende klachten. Bij onderzoek is echter geen lichamelijke oorzaak te vinden, maar de klachten geven u wel veel last. De klachten kunnen zich in alle lichaamsdelen voordoen. Veel mensen hebben moeite met het feit dat er geen verklaring voor de ernstige pijn te vinden is. Het is dan heel moeilijk om te accepteren dat de oorzaak ook psychisch kan zijn. Evergreen biedt hiervoor verschillende behandelingen.

Autisme
Eerst zal psycho educatie plaatsvinden en daarna zal afhankelijk van de ernst van stoornissen zal in overleg met de client verdere behandeling plaatsvinden.