Kernwaarden

Klantgericht

De wensen van de klanten bepalen hoe onze hulpverlening eruit ziet. Wij proberen tijdig in te spelen op ontwikkelingen in de zorgvraag van onze cliënten. Als organisatie staan wij open voor nieuwe ontwikkelingen en passen wij waar nodig onze bedrijfsvoering hierop aan. Verder zijn wij ons bewust van de maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de cliënt. Wij zien in dat kinderen en jeugdigen een speciale methodiek vereisen. Wij streven dat onze begeleiders en behandelaars up to date blijven op gebieden van autisme en ADHD. Zo leiden wij onze mensen jaarlijks op om te zorgen dat we passende zorg kunnen blijven bieden.

Sociaal-culturele achtergronden en communicatie

Evergreen-GGZ heeft communicatie hoog in het vaandel staan. Tevens besteden wij veel aandacht aan sociaal-culturele verschillen. Zo geven wij bijvoorbeeld interculturele communicatie trainingen aan onze medewerkers. Hierin blijven wij investeren om ons te blijven ontwikkelen.

Samenwerken

Om klanten goed te kunnen helpen is de samenwerking met andere organisaties van essentieel belang. Wij hebben niet alle kennis in huis, daarom werken wij samen om informatie uit te wisselen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Deze samenwerking is ook bedoeld om klantbehoeften te signaleren.

Professie

De medewerkers van Evergreen-GGZ zijn professioneel in hun handelen. Wij streven naar een hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening en bereiken die door te werken met gemotiveerde zorgverleners dit met empathie hun werk uitvoeren. Door ons inlevingsvermogen, professionaliteit en respect voor normen en waarden van onze cliënten, zijn wij in staat om hulp te bieden waar nodig.

Missie

Evergreen-GGZ levert geestelijke gezondheidszorg op maat aan mensen met verschillende culturele achtergronden. Evergreen-GGZ richt zich voornamelijk op interculturele psychologie. De gedachte van Evergreen-GGZ is dat hulpverlening in eigen taal met kennis van cultuur en religie, de hulp in de vorm van behandeling c.q. begeleiding, ten goede zal komen en genezingsproces zal bevorderen.

Visie

Om zorg op maat te kunnen leveren hebben wij als uitgangspunt dat ieder mens uniek is. Vanuit deze overtuiging stellen wij onze klanten centraal en om optimaal in de behoeften van onze klanten te kunnen voorzien, opereren wij vanuit een kleine organisatie. Evergreen-GGZ houdt rekening met de sociaal-culturele achtergrond en de klantbehoefte. Hierin speelt uitstekende communicatie en tijdig inspelen op ontwikkelingen een cruciale rol.

Evergreen-GGZ werkt samen met andere hulpverleners en organisaties op het gebied van informatie-uitwisseling en het signaleren van klantbehoeften.